Νομικό Πλαίσιο

Νομικό πλαίσιο επιχορηγήσεων για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες

Νομικό πλαίσιο επιχορηγήσεων για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες

Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές απαιτούν επείγουσες αντιδράσεις από την πλευρά των αρχών που χορηγούν τις επιχορηγήσεις