Νομολογία

Αποκλειστική επιμέλεια, το «αθέατο» πρόβλημα παιδιών χωρισμένων γονιών

Αποκλειστική επιμέλεια, το «αθέατο» πρόβλημα παιδιών χωρισμένων γονιών

Είναι ένα πρόβλημα στο οποίο εστίασε η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρία