Νοσοκομείο Αναφοράς

Έκρηξη σε αγωγό αξυγόνου στο κεντρικό νοσοκομείο αναφοράς κορωνοϊού της Μόσχας

Έκρηξη σε αγωγό αξυγόνου στο κεντρικό νοσοκομείο αναφοράς κορωνοϊού της Μόσχας

Εκρηξη σε αγωγό αξυγόνου στο κεντρικό νοσοκομείο αναφοράς κορωνοϊού της Μόσχας

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ