Ντόγια Βογιατζάκη

Αναμονή για χειρουργείο ως το 2021!

Αναμονή για χειρουργείο ως το 2021!

Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης : Οι λίστες αναμονής για τα τακτικά χειρουργεία φθάνουν ήδη στο 2021