Νυχτερινά Κέντρα

Έγινε το αδιαχώρητο σε νυχτερινά κέντρα της Χαλκίδας

Έγινε το αδιαχώρητο σε νυχτερινά κέντρα της Χαλκίδας

Παρά τις απαγορεύσεις, τα μέτρα και τις εκκλήσεις