ΟΑΕ

Η ΟΕΑ, η ΕΚΑΜ και ο ρόλος του Αρχηγού Μ. Καραμαλάκη

Η ΟΕΑ, η ΕΚΑΜ και ο ρόλος του Αρχηγού Μ. Καραμαλάκη

Για την ΟΕΑ ζητούμενο δεν ήταν η υπαγωγή στην ΕΚΑΜ για το όνομα, αλλά για την θεσμική θωράκιση αυτής της ειδικής υπηρεσίας