Οδός Λυκείου

Εδώ πετάμε τα πάντα;

Εδώ πετάμε τα πάντα;

Απογοητευτική η εικόνα από την οδό Λυκείου