Οδός Μεσσήνης

Παραμένουν για τρία 24ωρα χωρίς νερό

Παραμένουν για τρία 24ωρα χωρίς νερό

Μαρτύριο για τους κατοίκους της οδού Μεσσήνης