ΟΕΕ/ΤΑΚ

ΟΕΕ/ΤΑΚ: Αμφίβολη η επιτυχία του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

ΟΕΕ/ΤΑΚ: Αμφίβολη η επιτυχία του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

Επιστολή στον Υπουργό Εργασίας