ΟΕΚ

Δωρεάν σπίτια του πρώην ΟΕΚ σε ευάλωτα νοικοκυριά

Δωρεάν σπίτια του πρώην ΟΕΚ σε ευάλωτα νοικοκυριά

Ποιος είναι ο σχεδιασμός

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ