ΟΛΗ

Για τον "Εξάντα" στη Θεσσαλονίκη ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΗ

Για τον "Εξάντα" στη Θεσσαλονίκη ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΗ

Ο "Εξάντας" είναι πρόγραμμα του Ινστιτούτου Λιμενικής Κατάρτισης για παροχή Υπηρεσιών Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ