Ομάδα Διαχείρισης Ομαδικών Συναθροίσεων

Πρεμιέρα για την ομάδα διαχείρισης ομαδικών συναθροίσεων της ΕΛΑΣ

Πρεμιέρα για την ομάδα διαχείρισης ομαδικών συναθροίσεων της ΕΛΑΣ

Η ομάδα αυτή είναι έτοιμη να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να μην πραγματοποιηθούν οι οποιεσδήποτε συγκεντρώσεις άνω των τεσσάρων ατόμων στο Πολυτεχνείο