Ωοληψία

Γεγονός η πρώτη ωοληψία για εξωσωματική σε ζευγάρι με Covid

Γεγονός η πρώτη ωοληψία για εξωσωματική σε ζευγάρι με Covid

Η γυναίκα είναι ασυμπτωματική φορέας και ο σύζυγος παρουσιάζει ήπια συμπτωματολογία