Οπτική Αναπηρία

Εκπαιδευτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ ατόμων με προβλήματα όρασης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο

Εκπαιδευτική συνάντηση για εκπαιδευτικούς ΕΕΚ ατόμων με προβλήματα όρασης έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο

Το έργο σχετίζεται με τον καθορισμό μεθόδων και εργαλείων για την κατάρτιση εκπαιδευτικών ΕΕΚ για μαθητές με οπτική αναπηρία.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ