Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας

Απολογισμός του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας

Απολογισμός του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας

Έγινε στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης