Οριοθέτηση Περιοχής

Απόφαση για την οριοθέτηση πληγείσας, από ανεμοστρόβιλο, περιοχής στα Χανιά

Απόφαση για την οριοθέτηση πληγείσας, από ανεμοστρόβιλο, περιοχής στα Χανιά

Δείτε που μπορείτε να απευθυνθείτε