Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης

Το Νόμπελ Ειρήνης στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ

Το Νόμπελ Ειρήνης στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ

«Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας»