Παιδική χαρά

‘Εναρξη εργασιών ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου και δημιουργίας Παιδικής Χαράς, στο Κολυμπάρι

‘Εναρξη εργασιών ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου και δημιουργίας Παιδικής Χαράς, στο Κολυμπάρι

Μετά τον καθαρισμό του χώρου που πραγματοποιείται ήδη,  ο χώρος θα διαμορφωθεί κατάλληλα βάσει της μελέτης, ώστε να  χρησιμοποιηθεί ως χώρος υπαίθριας άθλησης και δημιουργία παιδικής χαράς.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ