Παιδική Λέσχη Ανάγνωσης

Ξεκινάει η Λέσχη Ανάγνωσης για Παιδιά στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη

Ξεκινάει η Λέσχη Ανάγνωσης για Παιδιά στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Ιωάννη

Λέσχη ανάγνωσης βιβλίων Κρητικών πολιτισμών και Κρητικής Ιστορίας