Παιδικός Πληθυσμός

Μετά την επιδημία, έκρηξη φτώχειας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μετά την επιδημία, έκρηξη φτώχειας στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αυξάνεται κατακόρυφα η παιδική φτώχεια