Πακέτα

"Καμπανάκι" για τα πακέτα με σπόρους από τρίτες χώρες

"Καμπανάκι" για τα πακέτα με σπόρους από τρίτες χώρες

Οι ιδιώτες που λαμβάνουν «ύποπτους σπόρους» θα πρέπει να απευθύνονται άμεσα στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου