Παλαιά αυτοκίνητα

Ετοιμάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας για τα παλαιά αυτοκίνητα!

Ετοιμάζεται απαγόρευση κυκλοφορίας για τα παλαιά αυτοκίνητα!

Στο σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιλαμβάνονται οι περιορισμοί αλλά και τα κίνητρα για την μείωση των εκπομπών ρύπων.