Πάλσαρ

Εντοπίσθηκαν κοσμικές «μαύρες χήρες» που εξοντώνουν άστρα

Εντοπίσθηκαν κοσμικές «μαύρες χήρες» που εξοντώνουν άστρα

Πρόκειται για μια σπάνια κατηγορία πάλσαρ που χαρακτηρίζονται ως... δολοφονικές αράχνες