Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Στις κάλπες οι διπλωματούχοι μηχανολόγοι - ηλεκτρολόγοι της Ανατολικής Κρήτης

Στις κάλπες οι διπλωματούχοι μηχανολόγοι - ηλεκτρολόγοι της Ανατολικής Κρήτης

Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΑΚ