Παραδόσεις

Μεγάλη Πέμπτη… Σήμερον κρεμάται επί ξύλου!

Μεγάλη Πέμπτη… Σήμερον κρεμάται επί ξύλου!

Η σημασιολογία της Ημέρας, τα έθιμα και οι παραδόσεις της !