Παραγραφή

Παραγράφονται υποθέσεις για να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια

Παραγράφονται υποθέσεις για να αποσυμφορηθούν τα δικαστήρια

Ποιες υποθέσεις εξαιρούνται από την απόφαση