Παραχωρητήριο

Παραχωρητήριο για την Κρήτη!

Παραχωρητήριο για την Κρήτη!

10 Σεπτεμβρίου 1211…