Παραλαβές

Ένωση Ηρακλείου: Οι ημερομηνίες παραλαβής του Λιάτικου

Ένωση Ηρακλείου: Οι ημερομηνίες παραλαβής του Λιάτικου

Η παραλαβή θα γίνεται από 10.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ.