Παραλιακός Άξονας

Δρομολογήθηκε η χρηματοδότηση για το τελευταίο τμήμα του παραλιακού άξονα του δήμου Αγίου Βασιλείου

Δρομολογήθηκε η χρηματοδότηση για το τελευταίο τμήμα του παραλιακού άξονα του δήμου Αγίου Βασιλείου

Ο Περιφερειάρχης δεσμεύτηκε για την ένταξη του έργου με προϋπολογισμό 550.000 ευρώ το προσεχές διάστημα.