Παραλογισμός

Τα ΕΛΤΑ του... παραλογισμού

Τα ΕΛΤΑ του... παραλογισμού

Αντί να είναι διευρυμένο το ωράριο, μειώθηκαν οι ώρες εξυπηρέτησης