Παράνομη είσοδος

Οι ελληνικές αρχές ελέγχουν την κατάσταση στα σύνορα

Οι ελληνικές αρχές ελέγχουν την κατάσταση στα σύνορα

Εμποδίστηκαν 745 παράνομες είσοδοι, 2 συλλήψεις