Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία