Παρατηρητήριο Ψευδοεπιστήμης

Παρατηρητήριο ψευδοεπιστήμης ιδρύεται στην Κρήτη

Παρατηρητήριο ψευδοεπιστήμης ιδρύεται στην Κρήτη

Με πρωτοβουλία μελών της επιστημονικής κοινότητας του νησιού με στόχο την προστασία των πολιτών από την επιρροή ψευδεπίγραφων ιδεών