Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος

Στη γενέθλια γη ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος

Στη γενέθλια γη ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος

Επισκέφθηκε τον Άγιο Μηνά και ευλόγησε τους πιστούς