Παζινού

Νέα αρχιτεκτονική μελέτη για την διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό του Παζινού

Νέα αρχιτεκτονική μελέτη για την διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στον οικισμό του Παζινού

Η μελέτη περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική διαμόρφωση όλων των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού, τις οδούς, τις παρόδους καθώς και τους δρόμους σύνδεσης του οικισμού με τον κεντρικό δρόμο, το Δημοτικό σχολείο και τη Μονή Αγ. Ιωάννη Ελεήμονα