Πέντε Μέτρα

Πρόστιμο για ... 5 μέτρα!

Πρόστιμο για ... 5 μέτρα!

Πρόστιμα 5.000€ στους ψαράδες γιατί ψάρευαν 5 μέτρα πέρα από το επιτρεπτό όριο