ΠΕΠ Κρήτης

Ικανοποίηση για την ένταξη τμήματος του Αμαριώτικου δρόμου στο ΠΕΠ Κρήτης

Ικανοποίηση για την ένταξη τμήματος του Αμαριώτικου δρόμου στο ΠΕΠ Κρήτης

Δήλωση του Δημάρχου Παντελή Μουρτζανού