Περιφέρεια Κρήτης

Υβριδικά έργα στο "μικροσκόπιο" της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης

Υβριδικά έργα στο "μικροσκόπιο" της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης

Η Επιτροπή εξέτασε και γνωμοδότησε θετικά υπό όρους, επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σημαντικών έργων

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ