Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης

Το νέο Δ.Σ της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης

Το νέο Δ.Σ της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης

Πρόεδρος εξελέγη ο Αντώνης Παπαδεράκης