Περιφερειακή Συνάντηση

2η Περιφερειακή Διαδικτυακή Συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του έργου PLASTECO

2η Περιφερειακή Διαδικτυακή Συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς στο πλαίσιο του έργου PLASTECO

Τα συμπεράσματα ερευνών για την ορθολογική διαχείριση των πλαστικών, αντικείμενο της 2ης Περιφερειακής Συνάντησης