Περιφερική Αρτηριακή Νόσος

 Πόσο αυξάνει το κίνδυνο Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου το εργασιακό στρες

Πόσο αυξάνει το κίνδυνο Περιφερικής Αρτηριακής Νόσου το εργασιακό στρες

Η νέα μελέτη εστίασε στη σύνδεση εργασιακού άγχους και νοσηλείας για ΠΑΝ