ΠΕΤΕΤ

Μεταδίδεται ο κορωνοϊός μέσω των τροφίμων;

Μεταδίδεται ο κορωνοϊός μέσω των τροφίμων;

Η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων