Πληροφορική

Νέα εταιρεία τεχνοβλαστό ίδρυσαν ερευνητές του ΙΤΕ

Νέα εταιρεία τεχνοβλαστό ίδρυσαν ερευνητές του ΙΤΕ

Αντικείμενο της εταιρείας αποτελεί ο ακριβής εντοπισμός και μετριασμός των παραβιάσεων BGP (Border Gateway Protocol) σε πραγματικό χρόνο.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ