Πληροφορική

Εξειδικευμένα στελέχη αναζητά ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας

Εξειδικευμένα στελέχη αναζητά ο κλάδος ψηφιακής τεχνολογίας

Για την περίοδο 2023-2030, αναμένεται επιπρόσθετη σωρευτική ζήτηση 120.000 - 140.000 ειδικών ΤΠΕ.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ