Πλωτό Πάρκο

Πλωτές ανεμογεννήτριες επιλέγει η Νορβηγία για γιγάντιο υπεράκτιο πάρκο

Πλωτές ανεμογεννήτριες επιλέγει η Νορβηγία για γιγάντιο υπεράκτιο πάρκο

Η τελική απόφαση για το ύψος της επένδυσης αναμένεται να ληφθεί του χρόνου.