Πολιτικά Γραφεία

Κλείνει τα πολιτικά του γραφεία ο Υφυπουργός

Κλείνει τα πολιτικά του γραφεία ο Υφυπουργός

Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης