Πολιτικό Προσωπικό

Ο ανασχηματισμός και το πολιτικό προσωπικό της Κρήτης που μετρήθηκε και βρέθηκε ελλιπές

Ο ανασχηματισμός και το πολιτικό προσωπικό της Κρήτης που μετρήθηκε και βρέθηκε ελλιπές

Οι επιλογές του Μητσοτάκη είναι πολύ λίγες σε αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί...Και δυστυχώς περιοχές όπως η Κρήτη πληρώνουν πλέον το μάρμαρο της κρίσης