Ποσοστά

Με το παλαιό σύστημα θα εξεταστούν στις Πανελλήνιες οι υποψήφιοι παρελθόντων ετών

Με το παλαιό σύστημα θα εξεταστούν στις Πανελλήνιες οι υποψήφιοι παρελθόντων ετών

Καθορίστηκαν τα ποσοστά εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση