Πότισμα

Ποτίζουμε την ελιά ορθολογικά….

Ποτίζουμε την ελιά ορθολογικά….

Στις περιοχές που η τελευταία βροχόπτωση ήταν μικρότερη από 10 χιλιοστά και η άνθηση της ελιάς και η καρπόδεση θα γίνει μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες, πρέπει να γίνει άμεσα μια άρδευση με 250-300 λίτρα νερό για κάθε δένδρο