Ψηφιακές Υπηρεσίες

Gov.gr: 2 εκατ. έγγραφα εκδόθηκαν σε επτά μήνες λειτουργίας

Gov.gr: 2 εκατ. έγγραφα εκδόθηκαν σε επτά μήνες λειτουργίας

Η νέα διαδικτυακή πύλη φιλοξενεί όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες 18 Υπουργείων, 64 φορέων και Οργανισμών, 7 ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ