Ψηφιακές Υπηρεσίες

Ρυθμιστικούς κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες προωθεί η Ευρώπη

Ρυθμιστικούς κανόνες για τις ψηφιακές υπηρεσίες προωθεί η Ευρώπη

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες μετρά πλέον είκοσι χρόνια και απαιτείται εκσυγχρονισμός του

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ