Ψηφιακή ανανέωση

 Ψηφιακά η ανανέωση των διπλωμάτων – Όλες οι αλλαγές στο σύστημα οδήγησης

Ψηφιακά η ανανέωση των διπλωμάτων – Όλες οι αλλαγές στο σύστημα οδήγησης

Ο πολίτης θα μπορεί από τον υπολογιστή του να υποβάλει και να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία αναθεώρησης της άδειας οδήγησης εντελώς ψηφιακά, χωρίς την παρουσία του στις Διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας.